MOBILNA MYJNIA PAROWA – BIZNES PLAN

Chcesz założyć Mobilną Myjnię Parową, ale nie wiesz od czego zacząć?

Najlepszym startem będzie ułożenie BIZNESPLANU, przede wszystkim dlatego, że sam pomysł, bez konkretnej strategii na jego realizację nie przyniesie Ci oczekiwanego zysku.

CO TO JEST BIZNESPLAN?

BIZNESPLAN to forma dokumentu, w którym zawarta jest przyszłościowa koncepcja rozwoju firmy. Często popełnianym błędem przez początkujących przedsiębiorców jest brak biznesplanu, który powinien być drogowskazem przez cały okres rozwoju firmy.

PO CO TWORZYĆ BIZNESPLAN?

1. Pomoże Ci to UPORZĄDKOWAĆ wszystko to, co znajduje się w Twojej głowie. Dzięki temu będziesz mógł spojrzeć na swój pomysł na biznes z innej perspektywy. Pozwoli Ci to dostrzec ewentualne braki w Twoim planie, lub uwydatni jego mocne lub słabe strony

2. Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest DOSTARCZANIE INFORMACJI niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji, zarówno o rozpoczęciu jak i rozwoju działalności.

3. To niezbędny wymóg w instytucjach, w których można uzyskać DOFINANSOWANIE, kredyt czy dotacje.

4. Dzięki jasno rozpisanym celom, które chcesz osiągnąć, a także ściśle określonym sposobom ich realizacji, łatwiej Ci będzie prowadzić firmę, zwłaszcza na początku.

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ BIZNESPLAN?

Dokument ten jest często załącznikiem do wniosku o dofinansowanie założenia działalności gospodarczej i oprócz podstawowych informacji typu Kto? Co? Jak? Ile to będzie kosztować? powinien więc zawierać wszystkie szanse, zagrożenia, cele i możliwości realizacji Twojego pomysłu. W Biznesplanie także musi się znaleźć analiza możliwości rynkowych oraz środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu rynkowym i powinien zawierać prognozy na co najmniej 5 lat od momentu rozpoczęcia działalności.

Zwróć uwagę na poniższy przykład jak może wyglądać

prawidłowa budowa dobrego biznesplanu:

Streszczenie

 • cel firmy
 • opis działalności
 • nasze umiejętności i wykształcenie w kontekście naszej firmy
 • główne dane finansowe

Charakterystyka przedsiębiorstwa

 • misja firmy
 • forma prawna
 • przedmiot działalności
 • pełne dane teleadresowe
 • ogólny opis konkurencji
 • co nas wyróżnia

Opis usługi

 • opis wykonywanych usług
 • opis sposobów jej wykonywania
 • użyte technologie
 • posiadane zaplecze techniczne
 • plany udoskonalenie usługi

Zarządzanie

 • kwalifikacje właścicieli
 • pracownicy
 • skład właścicielski

Plan marketingowy

 • analiza rynku
 • klienci
 • promocja
 • polityka cenowa

Plan organizacyjny

 • planowane zatrudnienie
 • wynagrodzenia
 • szkolenia
 • księgowość
 • dostawcy

Analiza rynku (SWOT)

 • szanse
 • zagrożenia
 • mocne strony firmy
 • słabe strony firmy

Plan finansowy

 • rachunek zysków i strat
 • perspektywy sprzedaży
 • nakłady inwestycyjne
 • rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow)
 • bilans

2000px-SWOT_pl.svg

Do biznesplanu warto dołączyć również HARMONOGRAM realizacji przedsięwzięcia. Dobrze sprecyzowane cele przedsiębiorstwa i sposób ich realizacji pozwolą Ci na uporządkowanie działań podejmowanych w firmie. Ponadto sporządzenie harmonogramu będzie świadczyć o tym, że JESTEŚ ŚWIADOMY TEGO CO, KIEDY I JAK CHCESZ ZROBIĆ, a to zdecydowanie postawi Cię w pozytywnym świetle w oczach inwestorów. Plany powinny dotyczyć zarówno najbliższego okresu jak i tych działań, które podejmiemy w przyszłości.

W takim harmonogramie należy zawrzeć:

 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
 • opis poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia,
 • opis głównych czynników wpływające na realizację planów.

Cele jak i terminy ich realizacji mogą ulec zmianie. NIE MA W TYM NIC ZŁEGO i zdarza się to dosyć często. Nie warto za wszelką cenę ślepo dążyć do realizacji założonych celów, gdy w międzyczasie zmieniły się warunki, w których działamy. Taka postawa najczęściej prowadzi do negatywnych skutków. Do Ciebie należy, więc umiejętne zweryfikowanie pierwotnych założeń i planów i poddanie swoich wniosków dalszej analizie.

Brak planu działania, to prosta droga do przedsiębiorczej porażki!